Регіональні представництва Освітнього центру "На крилах успіху"

Регіональні представництва Освітнього центру "На крилах успіху" – це заклад загальної середньої освіти - партнер, який упроваджує освітню програму «На крилах успіху» та сприяє створенню освітньо-методичного простору учасників навчально-виховного процесу для ефективної реалізації завдань освітнього проєкту «На крилах успіху».

Провідною метою діяльності регіональних представництв Освітнього центру «На крилах успіху» є створення освітнього простору вчителя початкової школи для ефективної реалізації завдань модернізації початкової освіти.
Основні завдання регіональних представництв
Cтворення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання.
Створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення кваліфікації педагогічних працівників освіти, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу.
Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників закладів освіти, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження.
Ефективна теоретична й практична підготовки педагогічних працівників до роботи за освітньою програмою «На крилах успіху».
Поширення досвіду роботи в освітньому проєкті «На крилах успіху» та його популяризація.
Сприяння повноцінному особистісному розвитку здобувачів освіти та створення належних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку.
Здійснення теоретичної й практичної підготовки педагогічних працівників до впровадження новітніх педагогічних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти.
Зміст роботи регіональних представництв центру
Методична підготовка педагогічних працівників до впровадження у навчальний процес інноваційної освітньої програми «На крилах успіху».
Організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних працівників.
Постійне підвищення фахового рівня тренерів-модераторів, вчителів початкової школи, які працюють в закладі загальної середньої освіти, який одержав статус Регіонального представництва Освітнього центру «На крилах успіху» шляхом участі в вебінарах, онлайн-зустрічах з розробниками прокту тощо.
Вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки.
Організація і проведення на базі закладу загальної середньої освіти, який одержав статус Регіонального представництва Освітнього центру «На крилах успіху» заходів міських, обласних рівнів (дидактико-методичні сесії, майстер-класи, дискусійні платформи, локаційні панелі, методичні дайвінги, педагогічні ринги, моніторинги, тренінги тощо).
Організація і проведення індивідуальних та групових консультацій, менторство тощо як для вчителів, так і батьків, які є учасниками проєкту.
Ініціація проведення заходів різного рівня та винесення пропозицій на погодження з ОЦ «На крилах успіху».
Участь в радіо-, телепередачах, репортажах, інтерв'ю.
Розширення інноваційної системи зворотнього зв'язку з учасниками ОП «На крилах успіху».
Діяльність регіональних представництв Освітнього центру «На крилах успіху» будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, системного підходу до навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними і керівними кадрами освіти, безперервності їх фахового вдосконалення.
Людмила Лесько
Менеджер з регіонального розвитку
Якщо Ви бажаєте стати регіональним представником освітнього центру "На крилах успіху" у вашому регіоні, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 301 999
Діліться інформацією зі своїми друзями в Facebook! Дайте і їм можливість бути в курсі новин проєкту "На крилах успіху"!

Рекомендовані вам статті

Показати більше статей