Посібник-журнал

Інноваційна форма навчальної книги

Створення посібника-журналу

Однією з проблем, які були виявлені в процесі аналізу стану початкової освіти в Україні, є втрата інтересу дитини до навчання. Тому одним із завдань під час розробки проєкту було створення умов для збереження пізнавального інтересу учнів. З цією метою ми запропонували новий формат навчального видання, в якому органічно поєднано функції підручника й робочого зошита.

Ідея виникла не в нас, а в наших дітей. Коли ми провели невеличкий експеримент, запропонувавши дітям 6-7 років різні підручники, посібники, енциклопедії, дитячі журнали та запитали, за якою із цих книжок їм було б цікаво навчатися, 100% дітей обрали дитячий журнал. Ми подумали, якщо дитині цікаво навчатися саме за таким навчальним виданням, чому б не створити його. І ми розробили такий посібник-журнал.

Як показує експеримент, дітям подобається така навчальна книжка. Кожного тижня вони з нетерпінням чекають нового випуску посібника-журналу. Обрана форма дійсно сприяє збереженню новизни сприйняття навчального матеріалу дитиною. За словами батьків, діти навчаються за цим посібником-журналом із задоволенням.

Ми запропонували дітям 6-7 років різні підручники, посібники, енциклопедії, дитячі книжки і журнали та запитали, за якою із цих книжок їм було б цікаво навчатись у школі. Усі діти обрали дитячий журнал

Робота з навчальним посібником-журналом


Соціокультурна тема "Новий рік на поріг"
Сюжетний малюнок із посібника-журнала №16
Цікавим та оригінальним є структурування змісту в навчальному посібнику-журналі. Один посібник-журнал розрахований на один тиждень. На кожен з п'яти робочих днів тижня у журналі передбачено один сюжетний малюнок, який розкриває соціокультурну тему.

Крім сюжетних малюнків, кожен журнал містить сторінки окремо для занять з української мови, математики, всесвіту, арт-технологій та іноземної мови. Усі заняття одного дня за своїм змістом відповідають ситуації сюжетного малюнка. Вихід на дидактичну мету кожного заняття також здійснюється на основі цього сюжетного малюнка. Учитель акцентує увагу дітей на певних об'єктах малюнку, які допомагають створити проблемну ситуацію, що спрямовує діяльність учнів на її вирішення.

Завдання в посібниках-журналах дібрані таким чином, щоб урахувати індивідуальні особливості учнів щодо сприймання навчального матеріалу та його опрацювання. Зокрема, із такими провідними каналами сприйняття навчального матеріалу, як кінестетичний, аудіальний і візуальний, а також із такими способами опрацювання навчального матеріалу, як аналітичний і синтетичний.

Дидактичні матеріали до занять

Виконання завдань, запропонованих у посібнику-журналі учитель має можливість супроводжувати завданнями із використанням дидактичних матеріалів з індивідуальної навчальної скриньки.

Наприклад, діти перш, ніж накреслити відрізок або написати букву, моделюють цю букву чи цей відрізок за допомогою спеціальних дротиків або мотузочок, а також можуть писати й креслити на спеціальних планшетах.

Вивчаючи операції об'єднання/вилучення, перш ніж виконувати завдання в посібнику-журналі, діти спочатку можуть працювати із лічильним матеріалом з індивідуальної скриньки. Зокрема, викладати групи об'єктів, об'єднувати їх, вилучати за певною умовою, визначати певні закономірності цих процесів і вже на основі певних узагальнень переходить до виконання аналогічних завдань, запропонованих у посібнику-журналі.

У проєкті запропоновано два взаємопо'язані блоки інструментів організації навчальної діяльності учнів – це посібник-журнал й індивідуальна навчальна скринька. Крім того, наш комплект доповнений відеоматеріалами, презентаціями майже до кожного заняття.

Особливості посібників-журналів

З метою створення умов для максимального урахування вчителем індивідуальних особливостей кожної дитини, ступеня її готовності до школи тощо завдання в посібниках-журналах добиралися за принципом надмірності. З пропонованих завдань учитель обирає саме ті, які вважає найбільш ефективними для учнів свого класу. Крім того вчитель має можливість організовувати індивідуальну роботу, диференціювати певні види робіт, не шукаючи додаткових завдань. Учителю надаються методичні рекомендації організації роботи учнів за кожним із запропонованих у посібниках-журналах завдань. Цей методичний коментар до занять викладається в соціальній мережі освітнього проєкту. Водночас учитель має можливість пропонувати свої прийоми й методи організації навчальної діяльності учнів. Проєкт «На крилах успіху» відкриває своїм педагогам можливість для вияву творчості, що сприяє їхній самореалізації, самовизнанню.

Посібники-журнали вирізняються від інших навчальних видань відсутністю у букварний період формулювань завдань. Замість них пропонуються умовні позначки. Такий ризикований крок автори проєкту зробили навмисно. З одного боку нерозуміння батьками того, що вимагають завдання, з іншого – створення умов для того, щоб вдома не батьки пояснювали дитині те, що вона мала опанувати в школі, а навпаки. Цей підхід сприяє тому, що дитина активно працює на занятті, не сподіваючись, що вдома для неї це пояснюватимуть батьки. По-друге, пояснення матеріалу не дублюється в інший спосіб, що може заплутати дитину, оскільки батьки не володіють методикою. По-трете, коли дитина пояснює вдома батькам як вона виконувала завдання на занятті, вона навчається набагато ефективніше, ніж коли слухає пояснення батьків. За словами наших учителів і батьків, уже за місяць діти із задоволенням навчають не тільки казкових персонажів, а й батьків.

Бувають випадки, коли батьки працюють із дітками за посібником-журналом вдома, якщо дитина не відвідувала навчання за станом здоров'я або через інші важливі причини. Для таких випадків передбачений методичний коментар для батьків.

Діліться інформацією зі своїми друзями в Facebook! Дайте і їм можливість бути в курсі новин проєкту "На крилах успіху"!

Рекомендовані вам статті

Показати більше статей