3D-інтеграція

дидактико-методичне забезпечення для вчителя

Перший вектор 3D-інтеграції

Перший вектор 3D-інтеграції забезпечується інтегрованими навчальними програмами, які розроблялись єдиним колективом авторів. Навчальні програми створені на єдиних підходах до їх структурування, із дотриманням єдиного термінологічного поля та з урахуванням у кожному навчальному предметі навчального матеріалу, який учні опановують на інших навчальних предметах. Це дало можливість синхронізувати вивчення навчального матеріалу з різних предметів.

Зокрема, в освітньому проєкті «На крилах успіху» немає таких ситуацій, які були наявні досі, коли вимірювання температури повітря в такому навчальному предметі як природознавство відбувалось ще до того, як завершувалось вивчення чисел в межах ста з математики, або вивчення числівників в предметі іноземна мова починалася ще до того, як цей матеріал опановували на уроках рідної мови.

Крім того, усі програми побудовано за однією і тією ж структурою. Якщо раніше одні програми складались лінійно, інші – лінійно-концентрично, треті взагалі нагадували календарне планування, то в програмі «На крилах успіху» абсолютно всі предметів побудовані концентрично. Один з концентрів у навчальних програмах це логіка. До того ж абсолютно всі програми узгоджені термінологічно. Якщо раніше одне й те саме в програмі з математики називали об'єктом, в програмі з природознавства – тілом, у програмі з української мови – предметом, і дитина губилася в безлічі таких понять, то в програмі «На крилах успіху» абсолютно всі поняття синхронізовано й узгоджено за термінологією. Крім того, у програмах проєкту «На крилах успіху» з кожного предмета після програмового матеріалу з кожної теми виділено словник, яким має активно користуватися дитина після вивчення цієї теми.

Другий вектор 3D-інтеграції

Наступний вектор 3D-інтеграції забезпечується реалізацією цілісного підходу до календарного планування та планування виховної роботи. Зазначимо, що донині календарний план готувався кожним учителем із кожного навчального предмета окремо. Натомість в освітньому проєкті «На крилах успіху» створено єдиний календарний план, в якому представлені всі шість предметів. Завдяки цьому вчитель фізичної культури або вчитель іноземної мови може бачити теми, які діти вивчають на інших предметах й урахувати на своєму предметі ті знання, які дитина одержала з інших предметів.

Крім того, в календарному плані кожен тиждень має свою соціокультурну тему. Ця тема є стрижнем, навколо якого відбувається інтеграція абсолютно всіх предметів і виховної роботи. Таких тем 32 протягом усього навчального року, й вони підібрані з урахуванням вікових особливостей дітей цієї вікової категорії, для того щоб їм було цікаво, для того, щоб вони могли проявити свої здібності, свої таланти. Таким чином в освітньому проєкті створюються сприятливі умови для забезпечення цілісності сприйняття дитиною навчального матеріалу.

За пропонованими соціокультурними темами побудовано й план виховної роботи. Зважаючи на соціокультурну тему у плані виховної роботи сформульовано орієнтовні виховні цілі. Учителю немає потреби дублювати їх в поурочних планах під час формулювання виховних цілей кожного уроку, оскільки ця мета є єдиною і наскрізно проходить через усі уроки і заходи виховної роботи протягом тижня.

План виховної роботи структурований за тижнями й охоплює всі види роботи вчителя-класовода: робота з батьками, індивідуальна робота з учнями, робота, спрямована на формування здорового способу життя й безпеки життєдіяльності, масові заходи тощо. Крім того, план виховної роботи передбачає різноманітні сучасні форми роботи з учнями молодшого шкільного віку: квести, навчальні проєкти, соціальні акції, свята тощо.

Варто зазначити, що пропоновані в плані виховної роботи заходи не є обов'язковими. Вони є орієнтовними, і цей план виховної роботи вчитель може переформатувати на власний розсуд з урахуванням побажання батьків, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Третій вектор 3D-інтеграції

Третій вектор 3D-інтеграції забезпечується на рівні навчальних посібників-журналів і методичного супроводу до них. В освітньому проєкті «На крилах успіху» дидактико-методичне забезпечення розроблено в системі. Тому автори називають його не комплектом, як завершений продукт, а комплексом, який може органічно нарощуватись іншими продуктами. У цей комплекс входить і посібник-журнал, і індивідуальна скринька школяра, і методичний коментар для вчителя щодо організації роботи учнів із цим матеріалом на кожному занятті.

Учитель має аудіо- та відеоматеріали, які допоможуть йому організувати освітнє середовище на уроці та включити в активну діяльність усіх дітей. Також до цього комплексу входять мультимедійне забезпечення до кожного заняття, методичні рекомендації до фізкультхвилинок, організації перших двох тижнів входження дитини в шкільне життя та багато інших матеріалів.

У методичних рекомендаціях окреслені підходи організації освітнього середовища. Це не тільки пересування парт по колу або робота в парах чи в групах, а й різноманітні екскурсії, досліди, запрошення фахівців, батьків із метою розширення освітнього простору дитини.
Діліться інформацією зі своїми друзями в Facebook! Дайте і їм можливість бути в курсі новин проєкту "На крилах успіху"!

Рекомендовані вам статті

Показати більше статей