Типовий навчальний план

розроблений авторами освітнього проекту "На крилах успіху"

Типовий план

У нашому типовому плані відображено всі 6 предметів. Це дало можливість синхронізувати вивчення навчального матеріалу з різних предметів.

Загальний обсяг навчального навантаження подано у Типовому навчальному плані із зазначенням загальнотижневого навантаження.

Типовий навчальний план зорієнтовано на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Складники Типового
навчального плану

Типовий навчальний план містить інваріантний складник, сформований на державному рівні, і є обов'язковим для всіх закладів загальної середньої освіти, які обиратимуть Програму, та варіативний, в якому передбачено додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Програмою передбачено спрямування варіативного складника змісту освіти на забезпечення диференціації, індивідуалізації, задоволення освітніх потреб груп та окремих учнів. Зокрема, додаткові години можуть бути використані для вивчення одного з предметів інваріантного складника, а саме: математики, мови навчання: української, мови вивчення: англійської та предмета всесвіт за розширеним рівнем або для вивчення варіативних концентрів предметів фізична культура («Плавання», «Хореографія – мистецтво рухів»), арт-технології та ІКТ («Мистецтво слова», «Театральне мистецтво», «Хореографія – мистецтво танцю») чи для проведення індивідуальних та групових занять.

Вибір розширеного рівня опанування предмета заклади загальної середньої освіти здійснюють, зважаючи на наявність відповідних умов (наявність фахівців, спеціальних приміщень тощо) та запити батьків. Розширений рівень не передбачає поглибленого вивчення предмета за рахунок нарощування обсягу навчального матеріалу, а забезпечує вчителя інструментарієм для індивідуалізації та диференціації освітнього процесу.

У програмових вимогах предметів математика, всесвіт, мова навчання: українська і мова вивчення: англійська розширений рівень виділено кольором шрифту. Предмети арт-технології та ІКТ, фізична культура реалізують варіативність за рахунок введення окремих концентрів.

Навчальний план в закладах освіти

На основі типового навчального плану заклади загальної середньої освіти складають начальний план власної освітньої програми з конкретизацією варіативного складника, враховуючи особливості закладу та індивідуальні освітні потреби учнів.

У закладах загальної середньої освіти, які обиратимуть Програму, поділ класів на групи під час вивчення предметів мова навчання: української та мова вивчення: англійська може здійснюватися з першого класу відповідно до чинних нормативів.

Рекомендовані вам статті

Показати більше статей