Методичне забезпечення вчителів

Дидактико-методичне забезпечення для вчителя

Проблеми в педагогічній сфері

Ефективність роботи вчителя в умовах реформування системи освіти має ґрунтуватися не тільки на його ентузіазмі, як це зазвичай відбувалося, а забезпечуватися якісним навчальним і методичним супроводом упровадження новацій.

Особливо актуальним це стає в умовах постійного зниження престижності професії вчителя. Низька заробітна плата педагога змушує його працювати на півтори ставки, що заважає якісно виконувати професійні обов'язки. Ще однією серйозною проблемою, яка вимагає детального методичного супроводу усіх новацій є те, що вже кілька років поспіль до педагогічних вишів вступають абітурієнти з найменшою кількістю балів ЗНО.

Зважаючи на це, в освітньому проекті «На крилах успіху» велика увага приділена розробці методичного забезпечення, яке ґрунтується на результатах дисертаційних досліджень авторів проекту та їхньому багаторічному педагогічному досвіді.

Дидактико-методичне
забезпечення для вчителів

Наш проект твориться з великою любов'ю до дитини та з глибокою повагою до вчителя. Тому в проекті «На крилах успіху» не тільки діти забезпечені комплексом необхідних матеріалів, а й вчителі. Працюючи в проекті, учителю не треба, як раніше, шукати додаткові завдання, створювати презентації, готувати роздаткові матеріали, щоб урізноманітнити навчальну діяльність учнів, щоб реалізовувати індивідуальний та диференційований підходи. У проекті він забезпечений усіма необхідними для ефективної роботи матеріалами, які може обирати і компонувати з огляду на дидактичну доцільність.

Крім того вчитель має можливість не тільки вільно користуватися всіма матеріалами, викладеними на платформі освітнього проекту «На крилах успіху», але й вносити зміни з урахуванням результатів власного досвіду роботи, доповнювати прийомами й методами роботи, які потребують діти саме його класу.

Рекомендовані вам статті

Показати більше статей