Індивідуальна скринька учня

Набір дидактичних засобів для формування навичок письма, лічби, роботи з геометричним матеріалом

Використання в освітньому процесі скриньки учня, її наповнення

Результати аналізу стану початкової освіти засвідчують, що кількість гіперактивних дітей постійно збільшується. Якщо 20 років тому таких дітей в кожному класі було тільки 1-2, то сьогодні їх майже половина. Для того, щоб ефективно організувати процес навчання гіперактивних дітей, треба змістити акценти з візуальних методів на інтерактивні. Саме тому в освітньому проекті «На крилах успіху» розроблено індивідуальний набір дидактичних засобів навчання – скринька учня.

Вміст індивідуальної скриньки

Планшети
для відпрацьовування навичок письма, розв'язання рівнянь, математичних диктантів, виконання завдань на розвиток пам'яті, уваги тощо
Чисклада
авторська розробка особливого виду рахівниці, створеної спеціально для проекту
"На крилах успіху"
Блокнот-моделер
блокноти на спіралях для побудови моделей звукових структур буквосполучень, слів
Дроти та шнури
для моделювання літер і геометричних фігур
Лупа
для практичних занять та реалізації проектів
Сантиметрова стрічка
для виконання завдань із вимірювання
Багато інших корисних дрібничок
індивідуальна скринька щороку поповнюється новими дидактичними матеріалами

Робота з індивідуальною скринькою

Індивідуальна скринька була впроваджена не стільки для того, щоб унаочнити процес навчання, скільки для забезпечення його практичної спрямованості та розширення можливостей його індивідуалізації та диференціації. Наприклад, навчання письма відбувається не тільки за зразками в посібнику-журналі, а й за допомогою спеціальних планшетів, які дозволяють витирати написане й відпрацьовувати навички письма доти, доки дитина не вирішить, що вийшло гарно, і вже можна записати в посібнику-журналі. Таким чином створюються психологічно комфортні умови організації навчальної діяльності дитини.

Дидактичні матеріали з індивідуальної скриньки дозволяють організувати роботу на заняттях з різних навчальних предметів. Наприклад, перш ніж накреслити відрізок або написати букву, діти моделюють цю букву чи цей відрізок за допомогою дротиків або викладають букву на парті мотузочкою.

Вивчаючи операції об'єднання/вилучення, перш ніж виконувати завдання в посібнику-журналі, діти спочатку працюють із лічильним матеріалом, який запропонований в індивідуальній скриньці. Учні викладають групи об'єктів, об'єднують їх, вилучають, знаходять певні закономірності в цьому процесі і вже на основі певних узагальнень переходять до виконання аналогічних завдань, запропонованих у посібнику-журналі.
Рекомендовані вам статті
Показати більше статей