Інтерактивне навчання

Дидактичні ігри, квести, навчальні проекти, досліди, екскурсії

Проведення занять у формі квесту

Щоб зробити входження першокласників у нову шкільну спільноту легким, цікавим та яскравим, в освітньому проекті «На крилах успіху» підготовлено програму входження в шкільне життя. Програма реалізується протягом перших двох тижнів навчання в школі у формі квесту "Шкільний старт". Граючи, маленькі школярики під керівництвом педагогів і з допомогою старших учнів зможуть ознайомитися з розташуванням та призначенням різних приміщень школи, опанувати нові для них правила шкільного життя, вчаться взаємодіяти та співпрацювати.

Крім того протягом усього навчального року у формі квестів ми пропонуємо проводити заняття на застосування опрацьованого матеріалу з різних навчальних предметів. До їх організації та проведення залучаються старші учні, батьки.

Квест "Країна знань"
Квест для адаптації дітей до школи в перші два тижні навчання

Побудова занять з урахуванням індивідуальних особливостей дитини

Провідні види діяльності дитини в цьому віці – це гра або навчання.
Індивідуальні особливості дитини в освітньому проекті «На крилах успіху» враховуються під час організації роботи на заняттях. Так на заняттях сприймання нового матеріалу завдання добираються таким чином, щоб задіяти аудіальний, візуальний та кінестетичний канали. На заняттях опрацювання сприйнятого матеріалу завдання добираються з урахування аналітичного і синтетичного каналу. На етапі застосування опрацьованого матеріалу діяльність дітей організовується за її провідними для учнів молодшого шкільного віку видами. Це або ігрова, або навчальна.

Саме для системної реалізації такого підходу в освітній процес вводяться казкові персонажі лаксики. Навчання лаксиків дітьми активізує провідні види діяльності. Навчаючи лаксиків, у процесі гри діти застосовують навчальний матеріал, який вони опанували.

Така індивідуалізація навчальної діяльності є наскрізною для всіх навчальних предметів і всіх типів занять для опрацювання кожної теми. Крім цього активізувати такий провідний вид діяльності, як навчальна, допомагає організація роботи учнів над навчальними проектами. Завдяки цьому дитина навчається планувати свою роботу, ставити мету, досягати її та взаємодіяти, для того щоб спільно працювати над досягнення цієї мети. Ця робота організовується поступово. Спочатку ми пропонуємо дітям ознайомитися та проаналізувати проекти, які виконали лаксики. Аналізуючи продукти і результати проектної діяльності казкових персонажів, діти самостійно навчаються на цих прикладах розробляти свої навчальні проекти.

Робота дітей над власним проектом


Проект "Мої права та обов'язки"
Презентація свого проекту перед класом
Наприклад, ми пропонували навчальний проект «Професії моїх батьків». В одній із шкіл батьки запрошували дітей до себе на роботу, розказували їм про особливості своїх професій. Діти дуже пишалися професійними досягненнями своїх батьків. Тож, проектна робота сприяла не тільки профорієнтації, а й зміцненню родинних стосунків.
Наприклад, ми пропонували навчальний проект «Професії моїх батьків». В одній із шкіл батьки запрошували дітей до себе на роботу, розказували їм про особливості своїх професій. Діти дуже пишалися професійними досягненнями своїх батьків. Тож, проектна робота сприяла не тільки профорієнтації, а й зміцненню родинних стосунків.

Блок-карта до теми


Блок-карта за темою
Робота з узагальнення вивченого матеріалу з певної теми за допомогою блок-карти
На етапі завершення роботи над темою пропонуємо роботу за блок-картою, що також є особливістю нашого проекту.

Таким чином ми навчаємо дітей узагальнювати й систематизувати той матеріал, який вони опрацювали під час вивчення теми. Якщо спочатку ми таку блок-карту пропонуємо в готовому вигляді й дитині треба лише щось розфарбувати, дописати, то далі ми будемо розгортати цю роботу до четвертого класу, навчаючи дітей самостійно робити ментальні карти або план-конспект за вивченою темою й презентувати за ним вивчений матеріал іншим.

Свобода вибору дитини

Діти самі обирають продукт, який би вони хотіли одержати в результаті цієї роботи, визначають, які для цього потрібні інструменти, матеріали, кого треба долучити до цієї роботи, у кого просити допомогти, тобто вони самостійно складають план.

Ця робота завершується презентацією проекту або батькам, або іншим учням паралельного класу, або підготовкою певної соціальної акції.
Рекомендовані статті для вас
Показати більше статей