Семінар учасників
Всеукраїнського освітнього проекту
«На крилах успіху»

Освітня програма «На крилах успіху: вимога часу чи стратегічне бачення майбутнього?!

Дата : 14 березня 2019 р.
14-16 березня 2019 року за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася одна із головних подій освітньої галузі України – Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Дев'ята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu». Виставку супроводжувала змістовна тематична програма, яка включала конференції, презентації, семінари, круглі столи, майстер-класи, воркшопи, відкриті уроки, панельні дискусії. У дискусійній панелі «Інноваційні освітні програми: вимога часу чи стратегічне бачення майбутнього?!» взяли участь Топузов Олег Михайлович, д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України; Калініна Людмила Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України; Отич Олена Миколаївна, д.пед.н., професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв'язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Помиткін Едуард Олександрович, д.психол.н., професор, директор Психологічного консультативно-тренінгового центру, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та інші.

Матвєєва Ганна Дмитрівна, к.пед.н., директор Миколаївської спеціалізованої школи І-III ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області та Стемковська Ярослава Євгенівна, к.пед.н., заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївської спеціалізованої школи І-III ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області представили досвід упровадження закладом інноваційного освітнього проекту «На крилах успіху». У своєму виступі Матвєєва Ганна Дмитрівна підкреслила інноваційність освітнього проекту та ефективність упровадження в навчальному процесі, його можливості для розвитку молодшого школяра та формування його життєвих компетентностей. Стемковська Ярослава Євгенівна розповіла про захопливе та цікаве навчання крилатиків, а саме: використання у навчальному процесі інтеракції (дидактичних ігор, досліджень, екскурсій, квестів, навчальних проектів, занять з нейробіки); індивідуальної скриньки школяра (набір дидактичних засобів навчання для формування навичок письма, лічби, роботи з геометричним матеріалом); навчання через навчання інших – казкових героїв лаксиків; селфі-аудит (самостійне визначення дитиною ступеня опанування навчальним матеріалом і планування подальшої роботи). Учасники дискусійної панелі переконались, що впровадження в закладах загальної середньої освіти освітньої програми «На крилах успіху» не тільки вимога часу, а й стратегічне бачення майбутнього.


Анжеліка Цимбалару
Автор освітнього проекту "На крилах успіху"
comments powered by HyperComments

Рекомендовані вам статті